USA – Hồ sơ cần chuẩn bị cho Phỏng vấn thị thực Định cư Mỹ diện bảo lãnh người thân được tiến hành tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ

Phải mất bao lâu để USCIS giải quyết hồ sơ Định cư Mỹ diện bảo lãnh người thân?

Do thời gian giải quyết phụ thuộc vào một số yếu tố, nên rất khó để đưa ra khung thời gian. Quý vị có thể kiểm tra thời gian giải quyết hiện tại trên trang Web của USCIS. Khi quý vị đã nộp đơn bảo lãnh thân nhân, USCIS sẽ đăng thời gian giải quyết dự tính mới nhất trên trang Web của USCIS.

Các Giấy tờ được Yêu cầu

Đương đơn có trách nhiệm đảm bảo nộp đầy đủ tất cả các giấy tờ được yêu cầu tại buổi phỏng vấn. Vui lòng kiểm tra kỹ để đảm bảo hồ sơ của đương đơn có đủ tất cả các giấy tờ cần thiết, tránh tình trạng phải quay lại Lãnh sự quán nhiều lần.

Đương đơn cần nộp cả bản chính và bản sao những giấy tờ liệt kê bên dưới.  Chúng tôi sẽ trả lại những giấy tờ bản chính sau khi phỏng vấn.  Tất cả những giấy tờ không phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh có chứng nhận rõ ràng rằng “Bản dịch chính xác” và “Người dịch đủ năng lực dịch thuật”.  Đương đơn phải sắp xếp các giấy tờ theo đúng thứ tự được liệt kê dưới đây và tách riêng tất cả các giấy tờ bản chính. Mỗi đương đơn phải có một bộ hồ sơ riêng.  Nếu đương đơn không nộp đủ tất cả các giấy tờ được yêu cầu cho buổi phỏng vấn, hồ sơ của đương đơn có thể bị từ chối hoặc việc in thị thực có thể bị trì hoãn.

 

Các mẫu đơn quan trọng của USCIS 

 

Mẫu #

Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Ngoại Kiều I-130
Cam Kết Bảo Trợ I-864

 

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ XUẤT CẢNH

Thư mời phỏng vấn Bản chính
Hình 5×5 2 tấm/ 1 người
Hộ chiếu Bản chính
CMND Bản chính
Hộ khẩu Bản chính
Khai sinh những người xuất cảnh Bản chính
Hôn thú Bản chính
Giấy ly hôn Bản chính
Giấy chứng tử Bản chính
Giấy đồng ý cho con xuất cảnh Bản chính
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) Bản chính
Khai sinh người bảo lãnh Bản chính
Hôn thú người bảo lãnh Bản chính
Giấy ly hôn của người bảo lãnh Bản chính
Lý lịch tư pháp số 2 Bản chính

 

HỒ SƠ BẢO TRỢ TÀI CHÍNH Ở MỸ

 

I-864 Bản chính
I-864A (dành cho người đồng tài trợ cùng địa chỉ) Bản chính
Hồ sơ khai thuế thu nhập năm (Mẫu 1040 + Mẫu W2) Bản sao
Giấy xác nhận việc làm hoặc cùi check lương tháng gần nhất (nếu là doanh nghiệp hoặc chủ tiệm thì phải có giấy phép kinh doanh còn hạn) Bản sao
Giấy tờ chứng nhận có quốc tịch Mỹ hoặc Thẻ xanh Bản sao

 

BẰNG CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ VỚI NGƯỜI BẢO LÃNH

 • Thư từ, Thiệp, ….
 • Hình ảnh đi chơi, hình cưới-hỏi ….
 • Bill điện thoại
 • Biên nhận gửi tiền
 • Cùi vé máy bay bản chính hoặc visa ra vào cửa khẩu
 • Học bạ hoặc sổ liên lạc của các con
 • Hộ khẩu cũ có tên của người bảo lãnh và người được bảo lãnh
 • Sổ gia đình công giáo bản chính (nếu có)
 • Hồ sơ khi sinh con (giấy ra viện, giấy chứng sinh, sổ siêu âm, giấy khám thai,…)
 • Hình ảnh chụp chung với người bảo lãnh từ lúc nhỏ đến nay
 • Hình ảnh của hai vợ chồng và các con từ lúc nhỏ đến nay
 • Hình ảnh người bảo lãnh và gia đình ở Mỹ
 • ….

 

 

0886055166
0886055166