USA – Hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA) – Application Refused under Immigration and Nationality Act (INA) 221(g)

 • HỎI: Tôi là đương đơn chính đang thực hiện hồ sơ xin định cư tại Hoa Kỳ, sau khi phỏng vấn tại Lãnh sự, tôi nhận được thông báo ‘GIẤY XANH’ về Visa Denial theo hình thức: Hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA) – Application Refused under Immigration and Nationality Act (INA) 221(g).

Theo như thông tin tôi được hiểu: đơn xin thị thực của tôi bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần được giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian xử lý thủ tục hành chính sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp, phải đợi ít nhất 180 ngày kể từ ngày phỏng vấn hoặc ngày nộp giấy tờ bổ sung, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Hiện nay, tôi đã chờ hơn 12 tháng, do tác động dịch COVID 19 kéo dài thời gian hơn, cũng như tôi có nguyện vọng thực hiện chương trình di trú định cư tại một nước khác hoặc chương trình định cư khác của Hoa Kỳ. Tôi muốn xin rút hồ sơ xin thị thực định cư đã nộp, như vậy có yếu tố hậu quả pháp lý nào có khả năng xảy ra không?

 

 • TRẢ LỜI (mang tính chất tham khảo, không dùng làm tài liệu trong tố tụng):

Qúy vị có thể tham khảo các dạng Visa Denials tại website: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-denials.html

——————————

Here are some examples of visa ineligibilities, with INA references, which are explained further below.

The visa applicant:

 • Did not fully complete the visa application and/or provide all required supporting documentation – INA section 221(g)
 • Did not establish eligibility for the visa category being applied for or overcome the presumption of being an intending immigrant – INA section 214(b)
 • Was convicted of a crime involving moral turpitude – INA section 212(a)(2)(A)(i)(I)
 • Was convicted of a drug violation – INA section 212(a)(2)(A)(i)(II)
 • Has two or more criminal convictions for which the total sentence of confinement was 5 years or more – INA section 212(a)(2)(B)
 • Did not provide an adequate affidavit of support when one was required; therefore denied under public charge – INA section 212(a)(4)
 • Misrepresented a material fact or committed fraud to attempt to receive a visa – INA section 212(a)(6)(C)(i)
 • Previously remained longer than authorized in the United States – INA section 212(a)(9)(B)(i)

Thời điểm đương đơn chính nhận GIẤY XANH theo điều khoản 221(g) do cần phải tiến hành thêm các thủ tục hành chính, KHÔNG PHẢI THEO ĐIỀU KHOẢN: Misrepresented a material fact or committed fraud to attempt to receive a visa – INA section 212(a)(6)(C)(i).

Do đương đơn chính không đủ khả năng kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng xét duyệt từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (221g processing time can take a few months, in some unfortunate cases, it can take as much as a few years. Neither the applicant nor SPONSOR is willing to wait that long), nên có nguyện vọng xin rút hồ sơ tại Sở di trú.

Hệ thống di trú Hoa Kỳ khác với hệ thống di trú Canada, Đương đơn chính khi quyết định rút đơn thì phải có văn bản yêu cầu rút đơn.

Kể từ ngày nộp đơn tới Sở di trú, Đương đơn chính bắt buộc phải chờ sự phản hồi chính thức bằng văn bản của Sở di trú về việc rút đơn.

 1. Nếu được chấp nhận, người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký trong tương lai và việc rút đơn sẽ không có tác động tiêu cực đến các hồ sơ di trú định cư khác trong tương lai, yếu tố hậu quả pháp lý chưa xảy ra vì hoàn toàn chưa nhận được quyết định xét duyệt cuối cùng cho hồ sơ định cư đã nộp.

 

 1. Trong một số trường hợp đặc biệt liên quan như về gian lận di trú, Sở di trú có thể không chấp thuận cho việc rút đơn, sau khi rà soát và xem xét các chứng cứ cung cấp tại hồ sơ xin định cư.

Sau khi hoàn thành mẫu đơn xin rút hồ sơ di trú, đồng thời đính kèm tại hồ sơ pháp lý liên quan về hồ sơ đã đệ trình (supporting documents), đương đơn chính có thể sử dụng USPS, UPS, Fedex or USPS Priority mail gửi tới Sở di trú.

Hồ sơ gửi bằng đường bưu điện, nên khoảng thời gian chờ từ 3- 6 tháng USCIS sẽ update tình trạng hồ sơ lên hệ thống là đã nhận được Đơn xin rút hồ sơ xin thị thực định cư.

Hiện tại, chưa có khung thời gian xác định chính xác khoảng bao lâu (a black box) từ USCIS về việc estimated timeline để nhận Acknowledgement Letter / Decision, nên phần khó nhất đối với hầu hết các đương đơn chính là: CHỜ sự phản hồi từ USCIS

” DECISION

We hereby acknowledge receipt of your request to withdraw the Form …………………, Application to ………………..

Title 8, Code of Federal Regulations, Part 103.2(b)(6) states, in pertinent part:

Withdrawal. An applicant or petitioner may withdraw a benefit request at any time until a decision is issued by ƯSCIS or, in the ease of an approved petition, until the person is admitted or granted adjustment or change of status, based on the petition. However, a withdrawal may not be retracted.

Filing fees are nonrefundable.

Sincerely, ”

 • Administrative Processing Information: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/administrative-processing-information.html
 • Administrative Processing Information

There are only two possible outcomes for complete and executed U.S. visa applications (absent a visa sanction against a country under Section 243(d) of the Immigration and Nationality Act). The consular officer will either issue or refuse the visa. If a visa applicant has not established that he or she is eligible for a visa, the consular officer must refuse that application. However, in accordance with Department procedures, a consular officer may determine that additional information from sources other than the applicant may help establish an applicant’s eligibility for a visa.  In such cases, refused visa applications warrant further administrative processing.   Upon completion of the case-specific administrative processing, the consular officer might conclude that an applicant is now qualified for the visa for which he or she applied. Alternatively, the officer may conclude that the applicant remains ineligible for a visa.  When administrative processing is required, the consular officer will inform the applicant at the end of the interview. The duration of the administrative processing will vary based on the individual circumstances of each case. Visa applicants are reminded to apply early for their visas, well in advance of the anticipated travel date.

 • What does a visa refusal under section 221(g) mean?

A visa refusal under section 221(g) of the Immigration and Nationality Act (INA) means the applicant did not establish eligibility for a visa to the satisfaction of the consular officer, as is required under U.S. law, specifically section 291 of the INA. When an applicant is refused under 221(g), it means the consular officer determined that the applicant was not eligible for a visa after completing and executing the visa application and any required interview.  It is possible that a consular officer will reconsider a visa application refused under 221(g) at a later date, based on additional information or upon the resolution of administrative processing, and determine that the applicant is eligible.  When a consular officer refuses a case under 221(g), she or he will convey to the applicant whether the applicant is required to provide any further documentation or information, or whether the case requires additional administrative processing.

 • Can a refusal under section 221(g) be overturned?

Yes.  If an application was refused under section 221(g) and the consular officer specifically told the applicant to provide documents or information, the applicant should provide a complete response as soon as possible. A consular officer will request additional information when she or he believes the information is relevant to establishing that an applicant is eligible for the visa sought. If the consular officer refuses a visa, but requests additional information, an applicant has one year from the date the visa was refused to submit the additional information. Otherwise, if an applicant does not provide the required additional information within one year, the applicant will have to reapply for the visa and pay another application fee.

If an application was refused and a consular officer indicates administrative processing is required, processing times can vary based on individual circumstances.  If an applicant’s situation presents a unique hardship, please inform the consular section where the visa application was made.

Ø  About Visa Processing Wait Times – Nonimmigrant Visa Applicants

Information about nonimmigrant visa wait times for interviews and visa processing time frames are shown on this website, as well as on U.S. Embassy and Consulate websites worldwide. It should be noted that the “Wait Times for a Nonimmigrant Visa to be Processed” information by country does not include time required for administrative processing. Processing wait time also does not include the time required to return the passport to applicants, by either courier services or the local mail system.

 

—————————————–

 • MISREPRESENTED A MATERIAL FACT OR COMMITTED FRAUD TO ATTEMPT TO RECEIVE A VISA – INA SECTION 212(A)(6)(C)(I)

——————————————-

 • What does a denial under INA section 212(a)(6)(C)(i) mean?

You were refused, or found ineligible, for a visa under section 212(a)(6)(C)(i) because you attempted to receive a visa or enter the United States by willfully misrepresenting a material fact or committing fraud. This is a permanent ineligibility, so every time you apply for a visa, you will be found ineligible for this reason.

You will be advised by the consular officer if you can apply for a waiver of this ineligibility. Review Waivers of Ineligibility for more information.

 • What is meant by misrepresentation of a material fact?

Misrepresentation means that you falsely presented facts and were not truthful in an attempt to receive a visa or enter the United States. A fact is considered material, as it pertains to this section of the INA, when, had the truth been known, you would not have been eligible to receive a visa or enter the United States.

An applicant or petitioner may withdraw an application or petition at any time until a decision is issued by USCIS

The visa petition must normally be filed with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), using either Form I-130 (for family immigration cases) or I-140 (for employment-based immigration cases).
After the petition is approved by USCIS, the immigrant, with the help of the petitioner, is brought into the process and files an application for an immigrant visa (if coming from outside the United States) or for adjustment of status (if already in the United States and eligible to use the adjustment of status procedure).

Application Withdraw Processing Time
There is no defined processing time by USCIS for the withdrawal requests.

What do I need to do to withdraw a case?

To withdraw a petition, you must submit a signed written statement requesting that the petition be withdrawn and explaining the reason to NVC using our Public Inquiry Form. If an attorney or accredited representative submits the request, a G-28, Notice of Entry of Appearance as Attorney or Representative, must accompany the request.

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/national-visa-center/immigrant-visas-processing-general-faqs.html#ivp12

Due to the global COVID-19 outbreak, NVC is currently working with reduced staff. During this time, we ask that you only contact us with urgent medical or humanitarian inquiries, or necessary case updates that are still pending.

During this period of reduced staffing, we will not be able to answer general questions such as case status.

Hồ sơ bị từ chối theo điều khoản 221(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA) – Application Refused under Immigration and Nationality Act (INA) 221(g)

Tổng quan

Việc bị từ chối theo Điều khoản 221(g) có nghĩa là hồ sơ xin thị thực của quý vị còn thiếu những thông tin cần thiết hoặc hồ sơ đó cần thêm thời gian xử lý hành chính. Viên chức lãnh sự sẽ thông báo cho quý vị vào cuối buổi phỏng vấn nếu trường hợp của quý vị bị từ chối theo Điều khoản 221(g). Viên chức sẽ báo cho quý vị biết nếu đơn xin thị thực của quý vị cần phải giải quyết thủ tục hành chính hoặc sẽ yêu cầu quý vị nộp thông tin bổ sung.

Nếu cần thêm thông tin, viên chức sẽ cho quý vị biết cách bổ túc thông tin đó. Khi hồ sơ của quý vị bị từ chối theo Điều khoản 221(g), quý vị sẽ nhận được giấy từ chối (OF-194) thông báo về việc từ chối thị thực và quý vị sẽ có 12 tháng tính từ ngày ghi trên giấy từ chối để nộp bổ sung các giấy tờ được yêu cầu mà không phải nộp đơn mới hay đóng lệ phí thị thực mới. Vui lòng làm theo đúng hướng dẫn trên giấy từ chối. Nếu quý vị không nộp các giấy tờ được yêu cầu trong vòng một năm, đơn xin thị thực của quý vị có thể sẽ bị hủy theo Điều khoản 203(g) của Luật Di trú và Nhập tịch (INA).

Những ai đủ điều kiện đặt lịch hẹn bổ túc hồ sơ?

Hiện tại trang đặt hẹn này dành riêng cho các đương đơn xin thị thực định cư đã nhận được giấy từ chối OF-194 có in chữ “R2-A” ở góc trên; giấy từ chối có màu xanh và ghi rằng các đương đơn cần đặt lịch hẹn để quay lại Lãnh sự quán bổ túc thêm thông tin hoặc giấy tờ. Từ nay đến khi có thông báo mới, chỉ các đương đơn những diện sau được phép đặt lịch hẹn theo hướng dẫn trên trang này: IR-1, IR-2, CR-1, CR-2, K-1, SB-1, I-5, T-5. Xin lưu ý Lãnh sự quán hiện không thể cấp thị thực cho bất kỳ diện nào khác do hiện bị tạm ngưng cấp theo Tuyên bố của Tổng thống; vì vậy, chúng tôi chỉ xử lý hồ sơ các đương đơn thuộc các diện vừa nêu. Nếu diện thị thực của quý vị không thuộc các diện này, nhưng do nhầm lẫn quý vị đã đặt hẹn trên hệ thống này, vui lòng huỷ lịch hẹn và không đến Lãnh sự quán.

Đặt Lịch hẹn Bổ túc Hồ sơ

Ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ TẤT CẢ thông tin và giấy tờ yêu cầu trong giấy từ chối OF-194, vui lòng làm theo các bước hướng dẫn dưới đây để quay lại Lãnh sự quán nộp bổ túc hồ sơ.

Bước 1 – Tạo tài khoản tại trang web: http://bit.ly/visa-account2. Nếu đã có tài khoản, vui lòng chuyển sang Bước 2.

Bước 2 – Đăng nhập vào tài khoản tại trang web: http://bit.ly/us-login2.

Bước 3 – Sau khi đăng nhập, đương đơn sẽ thấy trang Thông tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Thông tin chung này và nhấp vào mục “Đơn xin Mới / Lên Lịch hẹn”, sau đó làm theo các hướng dẫn sau:

• Chọn mục “Thị thực Định cư”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Chọn mục “Yêu cầu 221G”, rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Chọn đúng loại thị thực, rồi nhấn “Tiếp tục”.
• Điền tất cả các nội dung theo yêu cầu, rồi nhấn “Tiếp tục”. Xin lưu ý “Tên và Tên đệm” bao gồm cả tên và tên đệm. Chẳng hạn, nếu tên đương đơn là Nguyễn Thị Thu Trang, vui lòng nhập “Thị Thu Trang” trong phần “Tên và Tên đệm” và “Nguyễn” trong phần “Họ”. Ngoài ra xin lưu ý phải nhập số hộ chiếu mới nhất của đương đơn và cung cấp các số điện thoại liên lạc của đương đơn. Đây là những thông tin vô cùng quan trọng.
• Chọn ngày hẹn phù hợp với đương đơn, sau đó nhấn “Đặt hẹn”. Nếu không có ngày hẹn trống, vui lòng quay trở lại hệ thống đặt hẹn sau. Văn phòng chúng tôi mở lịch hẹn 221(g) mới theo trình tự tùy theo yêu cầu đặt hẹn. Vì vậy, đương đơn nên kiểm tra hệ thống đặt hẹn thường xuyên để biết khi có lịch hẹn trống.
• Nhấn vào “Bản in” và in Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g).

Sau khi đã đặt lịch hẹn và in Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g), đương đơn có thể quay trở lại Bộ phận Thị thực Định cư của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM cùng với các giấy tờ sau:

1. Giấy từ chối OF-194
2. Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g)
3. TẤT CẢ các thông tin và giấy tờ được yêu cầu trong OF-194;
4. Hộ chiếu bản chính của tất cả các đương đơn

Quý vị sẽ không được vào khuôn viên Lãnh sự nếu quý vị không mang theo giấy từ chối OF-194 và Trang Xác nhận Lịch hẹn 221(g).

Nếu có câu hỏi, vui lòng liên hệ: https://vn.usembassy.gov/ivcontact.

Xử lý Hành chính

Một số đơn xin thị thực có thể bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần phải tiến hành thêm các thủ tục hành chính. Viên chức lãnh sự phỏng vấn quý vị sẽ thông báo cho quý vị vào cuối buổi phỏng vấn nếu đơn xin thị thực của quý vị bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần được giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian xử lý thủ tục hành chính sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp.

Lưu ý: Trước khi hỏi về tình trạng thị thực của mình, quý vị hoặc đại diện của quý vị phải đợi ít nhất 180 ngày kể từ ngày quý vị phỏng vấn hoặc ngày quý vị nộp giấy tờ bổ sung, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ xin thị thực của mình bất kỳ lúc nào tại trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Tình trạng Không đủ điều kiện được cấp thị thực và Đơn Miễn trừ

Nếu viên chức lãnh sự thông báo đương đơn không hội đủ điều kiện được cấp thị thực, nhưng có thể nộp đơn xin miễn trừ, vui lòng xem hướng dẫn về quy trình xin miễn trừ trên trang web của Sở Di trú Hoa Kỳ.

 

https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-iv-221ginfo.asp

0886055166
0886055166