USA – The Child Status Protection Act (CSPA) of 2002

Đạo luật Bảo vệ Tình trạng Con Độc thân Dưới 21 tuổi

https://vn.usembassy.gov/vi/visas-vi/immigrant-visas-vi/cspa-vi/

Đạo luật CSPA năm 2002 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/8/2002. Đạo luật này nhằm mục đích giữ lại tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi cho một số đương đơn đã bị “quá tuổi” (quá 21 tuổi trước khi được cấp thị thực) do các trì hoãn về hành chính trong tiến trình thị thực.  Để hội đủ điều kiện áp dụng CSPA, Quý vị cần phải hội đủ hai tiêu chuẩn:

 • Tuổi tính theo công thức CSPA của Quý vị phải dưới 21.
 • Quý vị phải có động thái yêu cầu CSPA trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ đến lượt giải quyết.

Ngoài ra, Đạo Luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (INA) định nghĩa “con” là người độc thân và dưới 21 tuổi.  Nếu quý vị kết hôn, quý vị sẽ mất tình trạng “con độc thân dưới 21 tuổi”.  Việc ly hôn sau sinh nhật thứ 21 của quý vị và sau thời điểm hồ sơ đến lượt giải quyết sẽ không khôi phục lại được tình trạng này.

Tuổi theo đạo luật CSPA là kết quả từ việc lấy tuổi thực sự của đương đơn vào ngày hồ sơ đến lượt giải quyết trừ đi tổng số ngày hồ sơ bảo lãnh phải chờ được thụ lý tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) (tính từ ngày USCIS nhận hồ sơ cho đến khi hồ sơ được chấp thuận, bao gồm toàn bộ thời gian xem xét hành chính).

Tuổi đương đơn vào ngày hồ sơ đến lượt giải quyết – (Ngày đơn bảo lãnh được chấp thuận – Ngày Sở Di trú nhận đơn bảo lãnh) = Tuổi CSPA

Nếu đương đơn tin rằng con mình có thể đủ điều kiện áp dụng CSPA, vui lòng liên hệ chúng tôi qua Mẫu đơn cho Thị thực Định cư càng sớm càng tốt.  Xin đính kèm khai sanh của tất cả các con cần tính tuổi trong mẫu đơn trực tuyến.

Tuy nhiên trong một số trường hợp như hồ sơ bảo lãnh định cư theo diện làm việc dựa theo giấp phép lao động, ngày ưu tiên sẽ không phải là ngày mở hồ sơ bảo lãnh. Ngày mở hồ sơ bảo lãnh và ngày hồ sơ được chấp thuận sẽ là những ngày được sử dụng trường hợp này. Thời gian chờ đợi để được cấp giấy phép lao động hay thời gian chờ để hồ sơ được đến lượt giải quyết sẽ không được áp dụng khi tính tuổi đương đơn theo đạo luật này.

Chúng tôi không thể tính tuổi của đương đơn theo điều luật CSPA cho đến khi ngày ưu tiên của hồ sơ đến lượt giải quyết và hồ sơ đang ở văn phòng chúng tôi. Khi đó, đương đơn nào nghĩ rằng mình đủ tiêu chuẩn theo điều luật này có thể liên hệ với chúng tôi ít nhất 3 ngày trước ngày phỏng vấn và đính kèm một bản scan Giấy khai sinh.  Vì lượng hồ sơ rất nhiều, chúng tôi không thể tính tuổi CSPA của đương đơn vào ngày phỏng vấn.

Chúng tôi sẽ không tính tuổi theo điều luật CSPA cho tới khi nhận được đơn (bao gồm phí).  Tất cả các đương đơn phải có những giấy tờ sau:

 • Trang xác nhận của mẫu đơn điện tử DS-260 (Nếu đương đơn không điền được đơn DS-260, văn phòng chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi tính tuổi theo điều luật CSPA);
 • Hộ chiếu còn hiệu lực và khai sinh;
 • Bằng chứng về tình trạng hôn nhân hiện tại của đương đơn xin tính tuổi CSPA  đương đơn chính, chẳng hạn như giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng tử, hoặc quyết định ly hôn;
 • Lệ phí cấp xét thị thực không hoàn lại 325 đô la Mỹ (nếu lệ phí này chưa được đóng tại NVC)

Ghi chú: Đạo luật CSPA không áp dụng cho thị thực diện K-1 hôn phu/hôn thê và thị thực diện trẻ lai.  Đối với thị thực bảo lãnh gia đình diện không ưu tiên và diện làm việc, thị thực trúng thưởng, và thị thực định cư đặc biệt, đương đơn phải theo đuổi hồ sơ để có được tình trạng thường trú nhân hợp pháp trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ được giải quyết. Yêu cầu theo đuổi hồ sơ trong vòng một năm không áp dụng cho các loại thị thực ưu tiên IR hay IB. Thông thường yêu cầu theo đuổi hồ sơ trong vòng một năm có nghĩa đương đơn phải nộp DS-260 trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ đến lượt được giải quyết.

Child Status Protection Act (CSPA)

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/child-status-protection-act-cspa

The Immigration and Nationality Act (INA) defines a child as a person who is both unmarried and under 21 years old. If someone applies for lawful permanent resident (LPR) status as a child but turns 21 before being approved for LPR status (also known as getting a Green Card), that person can no longer be considered a child for immigration purposes. This situation is commonly referred to as “aging out” and often means that these applicants would have to file a new petition or application, wait even longer to get a Green Card, or may no longer be eligible for a Green Card.

Congress recognized that many children were aging out due to large USCIS processing backlogs, so it enacted the Child Status Protection Act (CSPA) to protect certain children from aging out. The CSPA went into effect on August 6, 2002.

CSPA does not change the definition of a child. Instead, CSPA provides a method for calculating a person’s age to see if they meet the definition of a child for immigration purposes. The calculated age is the child’s “CSPA age.” This allows some people to remain classified as children beyond their 21st birthday. However, CSPA does not change the requirement that you must be unmarried in order to remain eligible for classification as a child.

CSPA applies only to the following people:

 • Immediate relatives (including derivatives of widow(er)s);
 • Family-sponsored preference principal applicants and derivative applicants;
 • Violence Against Women Act (VAWA) self-petitioners and derivative applicants;
 • Employment-based preference derivative applicants;
 • Diversity Immigrant Visa (DV) derivative applicants;
 • Derivative refugees; and
 • Derivative asylees.

CSPA Applicability and Eligibility

CSPA applies only to the following people:

 • Immediate relatives (including derivatives of widow(er)s);
 • Family-sponsored preference principal applicants and derivative applicants;
 • Violence Against Women Act (VAWA) self-petitioners and derivative applicants;
 • Employment-based preference derivative applicants;
 • Diversity Immigrant Visa (DV) derivative applicants;
 • Derivative refugees; and
 • Derivative asylees.

If you are applying for a Green Card based on one of the categories above, you are eligible for CSPA consideration if either your qualifying Form I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status, or one of the following underlying forms was filed or pending on or after Aug. 6, 2002:

CSPA for Refugees and Asylees

If you are a derivative refugee, your CSPA age is your age on the date your principal refugee parent or Form I-730 petitioner filed his or her I-590, which is the date of his or her interview with a USCIS officer. If you were under the age of 21 at the time of your parent’s interview, your age is frozen as of that date and you will not age out. While you must be unmarried to qualify for admission into the U.S. as a derivative refugee, you do not need to remain unmarried in order to qualify for a Green Card under INA section 209.

If you are a derivative asylee, your CSPA age is your age on the date your principal asylee parent or Form I-730 petitioner filed his or her Form I-589. If you were under the age of 21 at the time your parent filed Form I-589, your age is frozen as of that date and you will not age out. Unlike derivative refugees, you must be unmarried in order to qualify for a grant of derivative asylum and to qualify for a Green Card under INA section 209.

CSPA for Immediate Relatives

If you are an immediate relative, a VAWA self-petitioning abused spouse or child of a U.S. citizen, or a derivative child of a VAWA self-petitioning abused spouse or child of a U.S. citizen, your age is frozen on the date the Form I-130 or Form I-360 is filed. If you were under the age of 21 at the time the petition was filed, you are eligible for CSPA and will not age out. However, you must remain unmarried in order to qualify.

If the petitioner of a pending or approved immediate relative spousal petition dies, their spouse’s Form I-130 automatically converts to a widow(er)’s Form I-360. The widow(er)’s children, if any, who are under the age of 21 and unmarried at the time of the petitioner’s death can be classified as derivatives on the automatically converted Form I-360 and therefore qualify for the CSPA.

CSPA for Family and Employment Preference and Diversity Visa Immigrants

If you are a family preference (including VAWA), employment-based preference, or DV applicant, your CSPA age is calculated by subtracting the number of days your petition was pending (pending time) from your age on the date an immigrant visa becomes available to you (age at time of visa availability). However, you must remain unmarried in order to qualify.

The formula for calculating CSPA age is as follows:

Age at Time of Visa Availability – Pending Time = CSPA Age

Example:

You are 21 years and 4 months old when an immigrant visa becomes available to you. Your petition was pending for 6 months. Your CSPA age is calculated as follows:

21 years and 4 months – 6 months = 20 years and 10 months

Age at Time of Visa Availability

The date the visa is considered available is the later of these two dates:

 • The date the petition was approved; or
 • The first day of the month of the Department of State Visa Bulletin that indicates that a visa is available for you in the Final Action Dates chart.

For DVs, the date a visa is considered available for CSPA purposes is the first day on which the Department of State can allocate a visa number based on the principal applicant’s rank number.

Pending Time

The length of time a petition was pending (pending time) is the number of days between the date that it is properly filed (filing date) and the approval date. The formula determining the length of time the petition was pending is as follows:

Approval Date – Filing Date = Pending Time

Example:

Your mother filed a petition for you on Feb. 1, 2016. USCIS approved the petition on Aug. 1, 2016.

Aug. 1, 2016 – Feb. 1, 2016 = 6 months

For DV derivative applicants, the number of days the petition was pending is the period of time between the start of the DV Program registration period to the date of the DV selection letter.

Example:

The DV Program registration period began on Oct. 1, 2012, and the DV Selection Letter is dated May 1, 2013.

May 1, 2013 – Oct. 1, 2012 = 7 months

Note: If an applicant has multiple approved petitions, the applicant’s CSPA age is calculated using the petition underlying the adjustment of status application.

Sought to Acquire Requirement

In order to benefit from CSPA as a family preference (including VAWA), employment-based preference, or DV applicant, you must seek to acquire lawful permanent resident status within 1 year of a visa becoming available to you. This is referred to as the “sought to acquire” requirement.

You may satisfy this requirement by:

If you fail to satisfy the sought to acquire requirement, USCIS may use its discretion to excuse you from this requirement if you can establish that your failure to do so was the result of extraordinary circumstances.

Naturalization of the Petitioner in Family Preference Cases

When a lawful permanent resident (LPR) files a Form I-130, Petition for Alien Relative for his or her child or unmarried son or daughter, the petition is classified as a family second preference case. If the petitioner naturalizes (becomes a U.S. citizen) before the child or unmarried son or daughter gets a Green Card, the petition is converted to either an immediate relative or family first preference case.

Child of LPR (F2A) Becomes Child of a U.S. Citizen (Immediate Relative)

If your LPR parent filed a Form I-130 for you as his or her child and then your parent became a U.S. citizen before you turned 21, your age “freezes” on the date your parent became a citizen. You become an immediate relative and will not age out.

Unmarried Son or Daughter of LPR (F2B) Becomes Unmarried Son or Daughter of U.S. Citizen (F1)

If your LPR parent filed a Form I-130 for you as an unmarried son or daughter (second preference classification) and then your parent became a U.S. citizen, you normally would automatically convert to a first preference classification as the unmarried son or daughter of a U.S. citizen (F1). However, you may choose to opt out of the automatic conversion and stay in second preference classification (F2B) if the waiting time for the second preference visa is shorter than the waiting time for the first preference visa. You may check the Visa Bulletin to see if opting out of automatic conversion may result in a shorter waiting time for you.

If you want to opt out of the automatic conversion, you must submit a written request to the USCIS office that approved your Form I-130. You (not your parent) should send a signed letter stating that you wish to opt out of the conversion from F2B to F1. This letter should also include your and your parent’s names and dates of birth and the receipt number for your Form I-130. You can find the receipt number on the receipt and approval notices. The approval notice will also show you which office approved your Form I-130.

If you do not know which USCIS office approved your Form I-130, you may call our USCIS Contact Center.

CSPA for K-2 and K-4 Nonimmigrants

While K nonimmigrants are not covered under CSPA, K-2 and K-4 nonimmigrants may benefit from CSPA under certain limited circumstances.

Limited CSPA Coverage for K-2 Nonimmigrants

As a K-2 nonimmigrant (child of a K-1 nonimmigrant who is the fiancé(e) of a U.S. citizen), you typically get a Green Card based on your admission into the U.S. with a K-2 visa and your K-1 parent’s marriage to the U.S. citizen petitioner within 90 days of being admitted to the U.S. As long as you were under 21 when you were admitted to the United States as a K-2 nonimmigrant, you will not age out of eligibility for a Green Card. In these circumstances, you are not eligible for and do not need CSPA in order to get a Green Card.

You are only eligible for CSPA if you are the beneficiary of a Form I-130, Petition for Alien Relative. In most cases, you do not need a Form I-130 to get a Green Card if you are a K-2 nonimmigrant. However, if your stepparent and your K-1 nonimmigrant parent did not marry within 90 days (a requirement for getting a Green Card based on K-1 and K-2 nonimmigrant status), your stepparent might choose to file a Form I-130 for you. When your stepparent files a Form I-130  for you, you become an immediate relative who can use the CSPA when applying for a Green Card.

In order to qualify as a stepchild, the marriage between your U.S. citizen stepparent and your K‑1 nonimmigrant parent must have occurred before your 18th birthday. Since your age “freezes” on the date your stepparent files the Form I-130, you may benefit from the CSPA as long as your stepparent files the Form I-130 before your 21st birthday.

For more information about K-1 and K-2 nonimmigrant visas, see the Fiancé(e) Visas page. For more information about applying for a Green Card as a K-1 or K-2 nonimmigrant, see the Green Card for Fiancé(e) of U.S. Citizen page.

Limited CSPA Coverage for K-4 Nonimmigrants

If you are a K-4 nonimmigrant, you are eligible for CSPA because you will apply for a Green Card as an immediate relative based on a Form I-130 filed by your U.S. citizen stepparent.

In order to qualify as a stepchild, the marriage between your U.S. citizen stepparent and your K‑3 nonimmigrant parent must have occurred before your 18th birthday. Since your age “freezes” on the date the Form I-130 is filed, you benefit from the CSPA as long as your stepparent files the Form I-130 before your 21st birthday.

For more information on K-4 visas, see the K-3/K-4 Nonimmigrant Visas page.

 

 

0886055166
0886055166