KHAI BÁO Y TẾ qua ứng dụng Vietnam Health Declaration (VHD) trên thiết bị di động

http://sxd.tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?/tai-lieu-huong-dan-su-dung-ung-dung-vietnam-health-declaration-e-khai-bao-y-te-tu-nguyen/20400805

Vietnam Health Declaration là ứng dụng tờ khai y tế điện tử chính thức của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, dùng để khai báo y tế nếu bạn di chuyển trong nước hoặc nhập cảnh vào Việt Nam.

  1. Hướng dẫn đăng ký thông tin và tải phần mềm trên di động
Cách 1: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để khai báo trực tuyến hoặc tải ứng dụng.
Cách 2: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS) để tìm và tải ứng dụng với tên “Vietnam Health Declaration” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

 

  1. Đăng nhập vào ứng dụng
  • Bước 1: Người sử dụng mở ứng dụng Vietnam Health Declaration (viết tắt là VHD) đã được cài đặt trên thiết bị di động
  • Bước 2: Chọn ngôn ngữ đăng nhập là tiếng việt hoặc tiếng anh bằng cách chạm vào cờ.
  • Bước 3: Nhập số điện thoại vào ô text
  • Bước 4: Nhận mã OTP thông qua tin nhắn gửi về số điện thoại và nhập vào ô mã xác thực OTP.
  • Bước 5: Xác nhận thông tin để đăng nhập thành công
  • Bước 6: Vào trang chủ ứng dụng.
  • Chú ý: Người sử dụng có thể chạm vào Gửi lại OTP để lấy lại mã OTP mới.

 

0886055166
0886055166