TP.HCM: Cập nhật hướng dẫn giám sát và xét nghiệm đối với bệnh nhân Covid-19

https://hcdc.vn/category/thong-tin/hoat-dong/cong-van-ve-viec-giam-sat-va-xet-nghiem-doi-voi-benh-nhan-covid19-sau-xuat-vien-nguoi-cach-ly-tap-trung-va-nguoi-sau-cach-ly-phong-chong-covid19-82fe88a4c13bdd6e4a7958625485c4b7.html

Ngày 25/9/2020, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, nhằm tổ chức việc giám sát Covid-19 hiệu quả, an toàn và phù hợp với tình hình mới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã ban hành công văn số 3345/TTKSBT-BTN về việc giám sát và xét nghiệm đối với bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện, người đang cách ly và người sau cách ly phòng chống Covid-19. Theo đó, tùy vào từng nhóm đối tượng sẽ có phương pháp giám sát và chỉ định xét nghiệm phù hợp.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Theo hướng dẫn, các nhóm đối tượng được hướng dẫn giám sát và xét nghiệm bao gồm:

–   Bệnh nhân sau xuất viện: tiếp tục cách ly 14 ngày. Xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và 14 sau xuất viện.

–   Người đang cách ly:

+ Người tiếp xúc gần với bệnh nhân xác định, bệnh nhân tái dương tính: Cách ly tập trung. Xét nghiệm ít nhất 2 lần ngay khi cách ly (ngày thứ 1), lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly (ngày thứ 14). Lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

+ Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày: Thực hiện cách ly nhưng được phép di chuyển theo lịch trình đã khai báo. Xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly, lấy mẫu mỗi 2 ngày trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, trước khi rời khỏi Việt Nam 1 ngày. Lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

+ Người nhập cảnh làm việc trên 14 ngày: Cách ly tập trung 6 ngày tại khách sạn hoặc địa điểm được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục tự cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày. Xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung; lần 2 vào ngày thứ 6 tại nơi cách ly tập trung, lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh. Lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

+ Người nhập cảnh khác 2 đối tượng trên: cách ly tập trung. Xét nghiệm ít nhất 2 lần, lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung (ngày thứ 1), lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly (ngày thứ 14). Lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

–   Người sau cách ly tập trung:

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trước ngày kết thúc cách ly: Tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày. Lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

+ Chưa có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trước ngày kết thúc cách ly: Cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi tiếp cận được. Lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC)

Cập nhật ngày 25/9/2020

0886055166
0886055166