Vaccinations & Shots as your Immunization Records, prevent you from contracting really bad diseases, and maybe even save your life

There are a few things to consider regarding your own health and situation.

First, how is your immune system?

If you have a disease or condition that weakens the immune system, speak with a doctor before getting a vaccine.

U.S. Department of Health & Human Services:

https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list/

Pneumococcal Vaccination: https://www.cdc.gov/pneumococcal/vaccination.html

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Rx Prescription only Prevenar Suspension for injection Pneumococcal polysaccharide serotype single-dose 0.5 ml pre-filled syringe with separate needle. Each dose 0.5 ml) contains of polysaccharide serotypes ,3, 9V,14 18C, 19A, 23F and 4.4 ug for serotypes 6B. Conjugated CRM,g7 carrier protein andadsobed on aluminium phosphate (0 mg aluminium). Intramuscular use Shake well before use *Registered trademark 6A, Pfizer'

 

 

How many vaccines can be given during an office visit?
With rare exceptions*, all vaccines can be administered at the same visit. There is no upper limit for the number of vaccines that can be administered during one visit. ACIP and AAP consistently recommend that all needed vaccines be administered during an office visit. Vaccination should not be deferred because multiple vaccines are needed. All live vaccines (MMR, varicella, live attenuated influenza, yellow fever, and oral typhoid) can be given at the same visit if indicated. If live vaccines are not administered during the same visit, they should be separated by 4 weeks or more.

https://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/patient_care/immunizations/adult-immunization-schedule.pdf

https://www.immunize.org/askexperts/administering-vaccines.asp

https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html

Yes. Getting more than one vaccine at the same time is safe and ensures you or your children are protected against serious diseases earlier rather than later. Research shows that routine childhood vaccines work just as well when they are given at the same visit as when they are given at separate visits, and that giving these vaccines at the same visit does not carry any additional safety risks.

Some people worry that getting multiple vaccines at the same time can overwhelm their baby’s immune system. Your baby’s immune system is amazing. From the day your baby is born, their immune system is constantly working to protect them against the thousands of germs (viruses and bacteria) that they are exposed to as part of daily life. Vaccines represent a much smaller challenge than this daily exposure, and even a combination vaccine is easy for your baby’s immune system to handle. In fact, scientists estimate that a baby’s immune system could theoretically handle thousands of vaccines even if they were given at the same time.

As one doctor put it, “Worrying about too many vaccines is like worrying about a thimble of water getting you wet when you are swimming in an ocean.”

https://immunizebc.ca/frequently-asked-questions-about-vaccine-safety

Người trưởng thành bị cắt lách cần tiêm PCV13 và MenACWY. Khuyến cáo về việc tiêm riêng PCV13 và MenACWY-D (Menactra) có phải được áp dụng cho cả người trưởng thành và trẻ em?

http://crc.pasteurhcm.gov.vn/tin-tuc/cac-cau-hoi-ve-benh-va-vac-xin-viem-mang-nao-mo-cau

——————————————-

Các nghiên cứu cho thấy rằng có khả năng có tác động ảnh hưởng khi tiêm PCV7 và Menactra cùng lúc ở trẻ em, điều này không xảy ra ở người trưởng thành. Từ đó ngoại suy cho việc sử dụng PCV13 và Menactra ở trẻ em. Tác động này không được ghi chú đối với Menveo.

Tại thời điểm này, chưa có dữ liệu cho những khuyến cáo tương tự đối với người trưởng thành. Tuy nhiên để cẩn thận, nếu sử dụng vắc xin MenACWY-D thì nên cách liều cuối cùng PCV13 4 tuần. Menveo có thể tiêm bất kỳ lúc nào trước, đồng thời hay sau PCV13.
—————————————
—————————————

VẮC XIN PREVENAR 13 (ANH) PHÒNG CÁC BỆNH DO PHẾ CẦU KHUẨN:https://vnvc.vn/prevenar-13-vac-xin-phong-benh-viem-phoi-viem-mang-nao-viem-tai-giua-nhiem-khuan-huyet-phe-cau-khuan/
———————————————-

VẮC XIN MENACTRA (MỸ) PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG NÃO, NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ VIÊM PHỔI DO NÃO MÔ CẦU KHUẨN TUÝP A,C,Y,W-135: https://vnvc.vn/menactra-vac-xin-nao-mo-cau-nhom-acy-va-w-135-polysaccharide-cong-hop-giai-doc-bach-hau/

 

VNVC – CẨM NANG TIÊM CHỦNG
———————————–
Những thông tin cần biết về quy trình tiêm chủng, các phản ứng thường gặp khi tiêm vắc xin, cách chăm sóc trẻ/ người đi tiêm trước và sau khi tiêm vắc xin…
https://vnvc.vn/download-cam-nang/
————————————-
CÁC LOẠI VẮC XIN CHO NGƯỜI LỚN:https://vnvc.vn/cac-loai-vac-xin-cho-nguoi-lon/
—————————————————–
VẮC XIN PHÒNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO COVID-19 CỦA ASTRAZENECA: https://vnvc.vn/vac-xin-phong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-covid-19-cua-astrazeneca/
————————————–
VẮC XIN PREVENAR 13 (ANH) PHÒNG CÁC BỆNH DO PHẾ CẦU KHUẨN: https://vnvc.vn/prevenar-13-vac-xin-phong-benh-viem-phoi-viem-mang-nao-viem-tai-giua-nhiem-khuan-huyet-phe-cau-khuan/
————————————–
VẮC XIN MENACTRA (MỸ) PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG NÃO, NHIỄM KHUẨN HUYẾT VÀ VIÊM PHỔI DO NÃO MÔ CẦU KHUẨN TUÝP A,C,Y,W-135: https://vnvc.vn/menactra-vac-xin-nao-mo-cau-nhom-acy-va-w-135-polysaccharide-cong-hop-giai-doc-bach-hau/
————————————–
VẮC XIN BOOSTRIX (BỈ) PHÒNG BẠCH HẦU – UỐN VÁN – HO GÀ: https://vnvc.vn/boostrix-vac-xin-phong-cac-benh-bach-hau-uon-van-ho-ga/
—————————————–
VẮC XIN INFLUVAC 0.5ML (HÀ LAN) PHÒNG BỆNH CÚM: https://vnvc.vn/vac-xin-influvac/
————————————–
VẮC XIN TWINRIX (BỈ) PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A+B: https://vnvc.vn/twinrix-vac-xin-phong-viem-gan-ab/
—————————————-
VẮC XIN MMR II (MỸ) PHÒNG BỆNH SỞI – QUAI BỊ – RUBELLA: https://vnvc.vn/mmr-ii-vac-xin-phong-3-benh-soi-quai-bi-rubella/
——————————————
VẮC XIN TYPHIM VI (PHÁP) PHÒNG BỆNH THƯƠNG HÀN: https://vnvc.vn/typhim-vi-vac-xin-phong-thuong-han/
——————————————
VẮC XIN MORCVAX (VIỆT NAM) PHÒNG BỆNH TẢ: https://vnvc.vn/morcvax-vac-xin-phong-benh-ta/

 

CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH – BỘ Y TẾ
———————————————–
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ
———————————-
https://kcb.vn/vanban/thong-tu-so-51-2017-tt-byt-ngay-29-12-2017-huong-dan-phong-chan-doan-va-xu-tri-phan-ve
———————————-
Download file: https://kcb.vn/wp-content/uploads/2018/01/tt-2017-51-1.pdf
——————————————–
————————————————————

Quyết định số 2470/2019/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

http://soytetuyenquang.gov.vn/van-ban-phap-quy/bo-y-te/quyet-dinh-so-2470-2019-qd-byt-ve-viec-ban-hanh-huong-dan-kh.html

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
——————————–
https://bvnguyentriphuong.com.vn/y-hoc-du-phong/huong-dan-chan-doan-va-dieu-tri-viem-co-tim-sau-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19?fbclid=IwAR3boMbHELdPq2v6X7oDwUNOa7reyaVzKQGLnpjKyvb5rSZTJBEIQF3GD0s
————————————
Chẩn đoán

Chẩn đoán lâm sàng dựa trên 4 tiêu chuẩn

Bệnh cảnh gợi ý: xuất hiện sau tiêm vắc xin COVID-19, thường 2-4 ngày.

Có ít nhất 1 biểu hiện lâm sàng (đau ngực/khó thở/rối loạn nhịp tim) và 2 thay đổi cận lâm sàng (chỉ điểm sinh học: tăng CK-MB, Troponin T hoặc I; điện tâm đồ biến đổi; siêu âm tim có rối loạn chức năng/vận động thành tim hoặc tràn dịch màng tim).

Không mới nhiễm COVID-19 (xét nghiệm realtime PCR âm tính).

Loại trừ các các nguyên nhân có thể gây ra các triệu chứng lâm sàng tương tự (như hội chứng vành cấp, nhiễm trùng, suy tim do nguyên nhân khác.).
———————————————————————

Điều trị giảm đau chống viêm bằng:

Thuốc giảm đau chống viêm không steroids (NSAIDs): đến khi hết triệu chứng, có thể lựa chọn một trong số các thuốc:

Aspirin liều 500-1000mg * 1-3 lần/ngày.

Ibuprofen 600mg * 1-3 lần/ngày.

Indomethacin 25-50mg * 1-3 lần/ngày.

Colchicine: có thể sử dụng colchicine thay thế hoặc bổ trợ cho NSAIDs với liều 0,5mg x 1-2 lần/ngày đến khi hết triệu chứng.

Corticoid hoặc IVIG chưa hoàn toàn thống nhất, ưu tiên cho nhóm có triệu chứng lâm sàng rầm rộ, suy tim nặng, rối loạn nhịp tim phức tạp.

Nếu dùng corticoid thì nên dùng sớm, liều cao, ngắn ngày: methyl prednisolon 1-2 mg/kg/ngày (tương đương với prednisolon 0,8 – Img/kg/ngày) trong 2-3 ngày.

IVIG 1-1,5g/kg được chỉ định trong các trường hợp kháng điều trị với corticoid.

Common medicines to have at home
—————————–

Aspirin 81, Advil, Acetaminophen (Tylenol), COQ10

ASPIRIN REGIMEN BAYER® LOW DOSE: https://www.bayeraspirin.com/products/aspirin-regimen-bayer-low-dose/

—————————————

Advil Liqui-Gels: https://www.advil.com/our-products/advil-liqui-gels/
————————————————
𝐀𝐃𝐕𝐈𝐋 Liqui-Gels

Hãng sản xuất: Pfizer
————————————-
——————————

🔻 Công dụng:
▪️ Giảm đau: Đau đầu, đau răng, đau nhức cơ thể, đau bụng ,…
▪️Hạ sốt tức thì
▪️Trị dứt điểm các bệnh cảm cúm thông thường
▪️ Kháng viêm
🔻 Đối tượng sử dụng:
▪️Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên
🔻Hướng dẫn sử dụng:
▪️Uống 1 viên trong vòng 4-6h, có thể dùng 2 viên nếu cơn đau chưa dứt
▪️ Lưu ý: Không dùng quá 6 viên trong vòng 24h, không uống quá 10 ngày

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Advil Solubilized Ibuprofen Capsules, LIQUI-GELS 200 din Reliever /Fever Reducer (NSAID) 120 Liquid Filled Capsules READ AND KEEP CARTONFOR WARNINGS AND INFORMA FOR'

0886055166
0886055166